Rate this item
(0 szavazat)

fta 7.jpg - 15.45 KbMegkötik a szerződést a handlovai kőszénbánya r.t.-vel a párkánykörnyéki szénterületek feltárása céljából.

 

Párkány község fejlődésének ujabb és ujabb perspektivái nyílnak meg előttünk. Megvalósulás előtt a Dunakikötő kérdése és most rövidesen valósággá válik a szénbányák feltárása és kiaknázása is, mert azt hisszük, községünk polgárai közül egy sem akad, aki ennek a kérdésnek közérdekű fontosságát át ne érezné, és ha kell, áldozatok árán is oda ne munkálkodjék, hogy a feltárási munkálatok mielőbb megindulhassanak.

Husvét hétfőjén népes gazdagyűlés keretében ismertette Szekér Gyula starosta azt a szerződéstervezetet, melynek alapján a handlovai kőszénbánya r.t. hajlandó volna a párkánykörnyéki szénterület felkutatására. A szerződés tizennyolc pontból áll és megállapíthatjuk, hogy alkalmas alapot képez a megegyezésre. A szerződéses viszony egyelőre 90 évre szólna, amely sikeres kutatás esetén további 30 évre meghosszabbittatnék. A kutatást eszközlő társulat anyagilag kártalanitaná a bérbeadó földtulajdonosokat és az okozott károkért garanciát vállalna. A szénterület feltárása és a kiaknázás megkezdése esetén az igénybe vett földeket katasztrális holdankint 40 métermázsa buzának akkori hivatalos árfolyamértékén megváltaná.
A községpénztárba az első évben 1000 és minden további évben fokozatosan egész 15000 Kč-ig emelkedő összeget és a kiaknázott szén eladási árának fél százalékát fizetné. A községi iskolák és jóléti intézmények részére évenkint 500 métermázsa szenet ingyen szolgáltatna ki. Villamos áramtelepet létesitene és a község tulajdonát képező vezetékeken az áramot az önköltségi ár husz százalékos felárával szállítaná ki a községnek.
A szerződés többi pontjai sem olyanok, melyek okot szolgáltatnának a tárgyalások megakasztására. Sőt, mint a gyűlésen részt vettek hangulatából láttuk, belátják a kérdés nagy horderejét és hajlandók a szerződést mielőbb jogerőssé tenni. A további tárgyalások vitelére egy 20 tagu bizottságot választottak, melyben az összes érdekeltek képviselve vannak.
Minden remény megvan tehát arra, hogy iparunk, kereskedelmünk, községünk fejlődése fellendüljön a szénkutatások révén, melyek járásunk egész gazdasági életét uj, életképesebb mederbe terelik.

(Eredetileg megjelent: Délslovenskói Magyar Lapok, 1926. április 11.) 

Tátyi Tibor

Tátyi Tibor

Tátyi Tibor a brünni egyetemen végzett történelem és magyar szakon. Korábban általános iskolában és középiskolában tanított, jelenleg szerkesztéssel és fordítással foglalkozik. Pedagógiai és irodalmi jellegű írásai a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők folyóiratában, a Katedrában, a Hogyan Tovább? című lapban, az Átkelőben, a Prágai Tükörben, továbbá az Új Képben - vajdasági magyar pedagógusok lapja - jelentek meg. Párkányban él.
 

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor