Rate this item
(0 szavazat)


fsv 42.jpg - 206.33 Kb„…Áttűnünk lassan
míg Minden pihen
a Legnehezebb Nap után…”
(Jász Attila: Tudod Bandi)

 

A család 1959-ben költözik Esztergomba. Édesapja Kaposi Antal festőművész, fia Kaposi Tamás festőművész (1966–1991). Kaposi Endre 1962-ben kapja tanítói diplomáját az itteni Tanítóképző Intézetben. 1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán rajztanári, majd 1971-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kara filozófia szakán szerez újabb diplomát. 1970-ig a közoktatásban, közművelődésben tevékenykedik, 1970-től nyugdíjba vonulásáig az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola adjunktusa, docense, majd tanára. 1985−86-ig az intézmény főigazgató-helyettese, 1986−91-ig főigazgatója, majd 1995-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Vizuális Nevelési Tanszék vezetője.

Közreműködik az Esztergomi Tanítóképző Főiskola hosszú távú fejlesztési tervének kidolgozásában, majd megvalósításában. Ennek során jön létre az intézmény 250 férőhelyes kollégiuma, díszterme, sportcsarnoka, újul meg könyvtára és honosodik meg a négyéves tanító, ill. tanító és más szakos (művelődésszervező, nyelvoktató tanító, szociálpedagógus, óvodapedagógus stb.) képzés. Vezetői munkássága alatt veszi fel az intézmény Vitéz János nevét.
1962-től kiállító művész. Rendszeres résztvevője a városi és megyei tárlatoknak. Műveivel megismerkedhetett Prága, Espoo és más európai városok közönsége is. Művészeti alkotótevékenységét több tárlaton elnyert díj fémjelzi. Az 1960−1980 közötti években keletkezett alkotásaiban az európai társadalom mélyén zajló tektonikus mozgásokra, a női emancipáció hatására, a szabadság-bezártság ellentmondására, az ebből fakadó feszültségekre, az 1980−1990-es években a társadalmi korszakváltás problémáira, a 2000-es években pedig a XXI. század társadalmi és ökológiai folyamataira, a kor erkölcsi kihívásaira reagál.
Kezdetben kisméretű, szűk motívumkincsre redukált lírai atmoszférájú olajképeket, fotómontázsokat alkot. Színvilágát a tiszta, egyértelmű kék, sárga, fehér, fekete, piros, zöld színek használata jellemzi. A ’80-as évek második felétől xerox grafikákat és tárgykollázsokat, az 1990-es évektől különféle hulladékelemekből, alkatrészekből kronogrammákat készít.
1968-ban művésztársaival megalakítja a Fiatal Esztergomi Művészek Sigillum Csoportját, majd 1974-ig működteti azt. Közben 1970−1975 között tagja az oroszlányi Ötök művészcsoportnak. Meghatározó szerepet játszik a Tervező Iroda épületében működő Zodiákus klub programjának kialakításában, megvalósításában.
Rendszeres résztvevője a városi és megyei tárlatoknak. Alapító tagként több éven át tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete választmányának, a Magyar Fotóművészek Szövetsége szakíró szakosztályának, a Magyar Fotográfiai Múzeum tanácsának. 1991-től alapító tagja és 2001-ig titkára, 2011−2016 között elnöke az Esztergomi Művészek Céhének (EMC). 1993-tól élete végéig elnöke a megye képzőművészeti életében meghatározó szerepet játszó Kernstok Károly Művészeti Alapítványnak. A Művészet, a Limes, az Új Forrás és az Esztergom és Vidéke hasábjain napvilágot látott írásain túl kiemelkedő értéket képvisel a Fotográfusok Esztergomban címmel 1987-ben megjelent kötete, valamint Mucsi Andrásról összeállított emlékkönyve. Képzőművészeti alkotásainak meghatározó része és művészeti életútja megtekinthető, illetve olvasható a Wehner Tibor által jegyzett, Virág Jenő által szerkesztett Kaposi Endre albumban, mely 2016-ban látott napvilágot.
Főiskolai oktatói, vezetői és művészeti alkotótevékenységén túl aktívan bekapcsolódik a megye és Esztergom város közéletébe, több mint egy évtizeden keresztül tagja a városi tanács végrehajtó bizottságának, elnöke a város kulturális életét meghatározó bizottságoknak.
Aktívan tevékenykedik a humán, civil szervezetekben, így a Balassa Társaságban, az Esztergom Barátainak Egyesületében. Ez irányú munkásságát Esztergom városa 1998-ban Pro Urbe, 2010-ben Babits Mihály-díjjal ismerte el. 2015-ben Esztergom díszpolgárainak sorába választották. A megyei önkormányzat művészeti és közéleti tevékenységét 2005-ben Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai díjjal ismerte el.
Életműve elválaszthatatlan részévé vált szeretett városa társadalmi, kulturális és művészeti életének. Nyugodjék békében!

A megemlékezés a Család és az EMC elnöksége felkérésére készült. 

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor