Rate this item
(0 szavazat)

gjv.jpg - 83.05 Kb2016. március 1-én 17-19 óra között az Esztergomi Művelődési Házban (Imaház utca 2/a), a volt zsinagóga épületében tartotta közgyűlését az Esztergomi Művészek Céhe Egyesület. A tagság többsége megjelent, így az ülés határozatképes volt. A napirendi pontok közül a legfontosabbak: az egyesület alapszabályának módosítása, 2016. évi munkaterv, a Céh jubileumi kiadványa (katalógusa) és az év végi tisztújító közgyűlés előkészítése.

Kaposi Endre elnöki megnyitója után Istvánffy Miklós titkár ismertette a napirendi pontokat, amiket a jelenlévők elfogadtak. Kaposi Endre képzőművész beszámolt a Céh 2015. évi működéséről. Kiemelte a sárvári kiállítást, amelyen Esztergom városának képviselő-testülete először képviseltette magát a Céh kiállításán Bánhidy László alpolgármester úr személyében. Megjegyzem, hogy Bánhidy László tagja a Céhnek, korábban elnöke is volt. A nagy sikerre való tekintettel Sárvárra, a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe újabb kiállítási meghívást kapott az Esztergomi Művészek Céhe. Ezért érdemes mindig minőségi kiállítást rendezni. Kaposi Endre nagyra értékelte a Duna Múzeumban megvalósított évzáró, beszámoló tárlatot, ami már hagyomány a Céh életében. A nívós kiállítás művészi rangját emelték a 80 éves Nagy János felvidéki szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának bronz kisplasztikái. Az elnök beszélt a helyi Tár-Lak Szalonnal és a komáromi Atelier művészeti folyóirattal, illetve azok vezetőivel kialakult jó kapcsolatról. Az elmúlt évben a Céh tagjai közül sokan kiállítottak Esztergomban és másutt, egyénileg, illetve csoportosan, ezzel is jó hírét terjesztve az egyesületnek. Arra sem volt még példa, hogy egyszerre két Céhtag képviselje Komárom-Esztergom megye képzőművészeit a Budapesten székelő Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) választmányában. A. Bak Péter festőművész Tatabánya, Tata, Ács, Gyermely stb. településeken élő alkotók képviseletére kapott megbízást 5 évre. Ferenczy Gábor festőművész az Esztergom és térsége területén élő alkotók képviseletére kapott megbízást, szintén 5 évre. Ez is jól mutatja, hogy az Esztergomi Művészek Céhe komoly munkát végez, és egy figyelemre méltó szellemi alkotóműhelyt hozott létre, ami megérdemli a támogatást, a mecenatúrát. Kaposi Endre elnök megköszönte Istvánffy Miklós titkárnak a nagy odaadással és kitűnően végzett munkáját, amit a tagság is elismert. Sok feladat hárul az egyesület titkárára a jelenben és a jövőben is. A pénzügyi beszámoló pontos és korrekt volt, így minden jelenlévő elfogadta.
Istvánffy Miklós titkár, művészettörténész ismertette az egyesület alapszabályát és az új törvényi rendelkezésekhez igazodó módosításokat. Egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés. Ezek után a 2016-os év munkatervét ismertette Kaposi Endre elnök. Idén 25 éves az Esztergomi Művészek Céhe. Ebből az alkalomból a Céh életét és a tagokat bemutató színes katalógust ad ki az egyesület, amire a pénzt Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A Céh történetét, a tagok életrajzát dr. Bárdos István művelődéstörténész írja nagy gondossággal, míg a kiadvány grafikai tervezését, a fotóanyag szerkesztését Kovács Melinda fotóművész végzi lelkes odaadással. A munkában szakértelmével közreműködik Istvánffy Miklós művészettörténész. A jubileumi album átadására az év végén kerül sor a Duna Múzeumban rendezendő Téli Tárlaton. A kiállítást Brassai Gabriella festőművész, a kiállítóhely művészeti vezetője fogja rendezni, és Wehner Tibor művészeti író nyitja meg. Felvetődött egy budapesti kiállítás lehetősége is a nyár folyamán Kókay Krisztina grafikus, Ferenczy Noémi-díjas textilművész részéről. Ez azért is lenne jó, mert a kulturális élet központja még mindig a főváros. A Céhnek gyakrabban kellene a nagyvárosokban lévő jelentős galériákban megmutatkoznia. A társaság örült a lehetőségnek, és megszavazta a nyári kiállítást.
Kaposi Endre bejelentette, hogy az elnökség mandátuma az év végén lejár. Akkor tisztújító közgyűlést kell tartani, ahol a jelenlegi elnökség lemond tisztségéről, és új tisztségviselőket kell megválasztani. Ő és Istvánffy Miklós titkár nem tudják 2017-ben folytatni a Céh vezetését, már most fel kell készülni a tisztújításra. Ezért most megválasztásra került a három fős Jelölőbizottság. Tagjai: A. Bak Péter festőművész, Funk Péter restaurátor-művész és Radócz Balázs fotóművész. Feladatuk: minden Céh-taggal elbeszélgetni, és elkérni jelölésüket az új elnökségre. Ezek után a titkár felhívta a tagság figyelmét, hogy másnap (szerdán) 18 órakor Civil Fórum lesz ugyanitt a Művelődési Házban, amelyen Esztergom jövőjéről lesz szó. Kaposi Endre megkérte Istvánffy Miklóst, hogy a témában írt levelét olvassa majd fel a Civil Fórumon, mert ő nem tud jelen lenni. Természetesen a levél tartalmát megismerte a közgyűlés is. A jelen lévő Kovács Melinda Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek március 13-án kiállítása nyílik a Keresztény Múzeumban, amire minden Céhtagot invitált, és az igényes kivitelű meghívót is átadta. Az elnök és a titkár azzal zárta be az Esztergomi Művészek Céhe Egyesületének közgyűlését, hogy minden napirendi pontot érdemben sikerült megtárgyalni, és ahol kellett, egyhangú szavazással döntött a tagság.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor