Rate this item
(0 szavazat)

fsz 5.jpg - 56.53 KbA Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) könyvbemutatóval és képzőművészeti kiállítással mutatkozott be Székelyudvarhelyen, a Művelődési Házban, 2017. szeptember 25-én és 26-án. Az MBKKE nem ismeretlen Székelyföldön, mert az elmúlt években rendszeresen rendezett kiállításokat Erdélyben. Ez az Egyesület pontosan húsz éve van jelen a magyar és a nemzetközi kulturális életben, hogy munkájával elősegítse művészeti és egyéb kulturális események megvalósulását a Kárpát-medencében.

A könyvbemutatón Virt lászló: Magyar nevelés, népi gondolat című könyvét Nagy Zoltán hittanár mutatta be, akinek munkássága széles körben ismert és szakmai körökben is elismert. Áldozatos kutatómunkájának középpontjában Márton Áron püspök áll. Többórás hang- és képanyagot állított össze a püspök úr életéről. Virt László is (aki most nem volt jelen, de korábban) elismerően nyilatkozott Nagy Zoltán művéről, világi lelkipásztornak tartja. A bemutatásra kerülő könyv témája és mondanivalója is sok szállal kapcsolódik tevékenységéhez. Igen tartalmas, érdekfeszítő, a lényeget kiemelő előadás keretében ismertette meg a közönséget a magyar szellemtörténet négy nagy alakjával. A kötet négy fő tartóoszlopai olyan személyek, akik az emberformálás és a gondolkodás alakításának területén is működtek: Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron, Németh László. A négy gondolkodó összefüggő, jól felépített pedagógiai rendszert dolgozott ki, amely a mellérendelő társas kapcsolatra épült, a jellemnevelést helyezte előtérbe. Legyen élményszerű a tanulás, tantárgyak csoportosításával a tantárgyak közötti összefüggések, tantárgyi logika alkalmazásával lehetővé válik, hogy versenyképes legyen a tudás. A könyv bemutatását követően Győrffy Sándor képzőművész – az egyesület művészeti alelnöke – az MBKKE kiadványairól tartott ismertetést, amelynek során szólt a kiállítássorozatokról, a verseskötetekről, a megjelenő folyóiratokról. Ruda Gábor elnök az MBKKE tevékenységét vázolta fel, kitért a tudományos programokra és az ilyen jellegű kiadványokra is. Az MBKKE-nek a nemzetiségkutatással foglalkozó számos kötete mellett vannak gulágkutatást érintő kiadványai is, mint pl. Berghoffer Róbert Tabu – Élet a fehér pokolban című, magyar–német nyelvű visszaemlékezése. Baráti beszélgetéssel, a kiadványok megtekintésével zárult a program.
A képzőművészeti kiállítás megnyitójára szeptember 26-án került sor. Az MBKKE 2017/2018 évre tervezett kiállítássorozatának – Tájak vonzásában – soron következő állomása volt ez. A hét részből álló sorozat három országban (a Felvidéken, Magyarországon és Erdélyben) mutatkozik be, 5 egyéni és 2 csoportos tárlat keretében. A megjelenteket Elekes Gyula – a Művelődési Ház igazgatója – és Ruda Gábor köszöntötte. A kiállítást Győrffy Sándor képzőművész nyitotta meg. Beszéde során értelmezte a sorozat címét: Tájak vonzásában. Hangsúlyozta, hogy a vizuális művészetek a kép, a látvány erejével – a nyelvi különbözőségek ellenére – hasonló gondolatokat keltenek bennünk. Arra a történelmi helyzetre is utalt, hogy közel száz éve államhatárok választják el egymástól a nyelvi, kulturális egységeket. A tárlat a kulturális jelenlét eszközével egységesíti magyar nemzetünk részeit, összekapcsolja a népeket. Ezt követően rövid tárlatvezetés keretében bemutatta a 22 kiállító művész 27 alkotását. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a különböző technikájú, műfajú, eltérő anyaghasználatú alkotások nem gyengítik, hanem épp ellenkezőleg, erősítik egymást. A tárlaton Nagy János, Horváth György, Kovács Géza, Kaposi Endre egy-egy kisplasztikáját tekintheti meg a közönség. Igen változatos fotók kerültek bemutatásra: Ruda Gábor: kollázs; Stark István: szociofotó; Hagymás István, Németh László, Szabó László, Vígh Ákos: természetfotó; Németh Mátyás: fotógrafika; Hernádi Paula: számítógépes grafika. A festmények által nyújtott látvány is igen sokszínű világot tár elénk a következő művészektől: Toró Annamari, Kacsó István, Berei Zoltán, Kántor János, Végh András, Mayer Berta, Kőrösi Papp Kálmán, Varga-Welther Júlia, Révész Ákos, Győrffy Sándor. A befejező gondolatokban hangsúlyozta az előadó, hogy a kiállított műalkotások értékeket hordoznak. Az alkotó személyes üzenetét közvetítik a néző felé. A tárlat megtekintésével zárult az ünnepélyes megnyitó. A kiállítás 2017. október 17-ig látogatható.
Közel száz éve államhatárok választják el egymástól a nyelvi, kulturális egységeket, magyar nemzetünk részeit. Az MBKKE a kulturális jelenlét eszközét felhasználva teszi elfogadhatóbbá ezt az állapotot. Egy korábbi, szintén határokon átívelő kiállítássorozat egyik megnyitóján, a szlovákiai Komáromban Molnár Imre szociológus, történész ezt így fogalmazta meg: „Megtartó erőnk a kultúránk. Ez az erős gyökereivel, a történelem szélviharaival is dacoló, a múltból táplálkozó, de a jövő reményét hordozó, szerteágazóan erős életfa, mely határokon át, a jelenben is meg tud tartani bennünket.”

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor