Szent királyok a magyar hagyományban

Írta: Szabó Lászlóné 2017. november 30. csütörtök, 14:17
Rate this item
(0 szavazat)

fsv 53.jpg - 135.03 KbA Szent Korona Szabadegyetem szervezésében dr. Varga Tibor jogtörténész előadására került sor 2017. november 21-én Esztergomban, a Művelődés Háza klubtermében. A címet az előadó kiegészítette azzal, hogy Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót szeretné bemutatni, mert nincs rá példa, hogy egy nemzet három királyát is a szentek sorába emelték volna. Hitünk szerint a szenteket Isten hívta szolgálatra, bennük az ő akarata munkálkodik. Az elhívottak között a királyi szenteknek kitüntetett szerep jutott. Erre mutatott rá előadása során dr. Varga Tibor.

Szent István életében megoltalmazta nemzetét minden veszedelemtől. Halála után is segít ereje, hiszen a Boldogasszony mellett – akinek országunkat felajánlotta – a magyarság patrónusa lett. A szent királyok bemutatása során arra az érdekes párhuzamra hívta fel figyelmünket az előadó, hogy milyen összefüggés van az uralkodó neve és személye között. A keresztnév jelentőségét hangsúlyozta, mert a név eredetéből következtethetünk a személy tulajdonságaira, életének eseményeire. Szent István már életében azzá lett, ami nevének jelentése. István ugyanis annyit jelent, mint korona, norma, szabály, törvény. Népét igaz útra vezette a jó pásztor szeretetével és szigorával. A Szent Korona nemcsak a királyi méltóságot, hanem a jogok összességét is megtestesítette.
Szent Imre esetében is a név önmagáért beszél, rámutat azokra az erényekre, amit viselője képviselt. Imre, latinul Emericus – a Pray-kódex Henricus formában alkalmazza nevét –, aminek jelentése, otthonában uralkodó. Ő Szent István fia, a trón várományosa. A király felkészítette fiát az uralkodásra, őt jelölte ki utódjául. A külpolitikai helyzet azonban úgy alakult, hogy Imre lehetséges örökösként szóba jöhetett – utolsó nőági leszármazottként – mint német-római császár. Házassága révén a bizánci császárság trónjára is igényt tarthatott. Személyében egyesíthette volna a nyugati és keleti birodalmakat. Sajnos a „vadkanbaleset” nem ritka a politikában.
Szent László személyében a Szent Korona Tan érzékelhetően érvényesült. Nevének jelentése: népnek adott dicsőség. A sorozatos belviszályok után László helyreállította a közbiztonságot. Horvátország legnagyobb részét és Erdélyt a középkori Magyar Királysághoz kapcsolta. Legyőzte a kunokat és a besenyőket, ezzel biztosította a keleti határokat. Zágrábban püspökséget alapított, Szent István tiszteletére székesegyházat létesített. Cselekedeteivel, törvényeivel a keresztény állam máig érvényes mintáját adta.
Az előadás lényegét összefoglalva, gyönyörű a logikai összefüggés a három uralkodó között. E három szent király megtestesíti a Szent Korona Tant, amely Magyarország ősi, íratlan történelmi alkotmánya.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor