Rate this item
(0 szavazat)

fsv 90.jpg - 77.64 Kb1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Idén is számos rendezvény volt hivatott a magyar kultúra fényét megmutatni. Városunk színházi és könyvbemutatóval ünnepelt az Esztergomi Királyi Vár Lovagtermében.

Jó érzés volt látni, hogy ezen az ünnepi rendezvényen zsúfolásig megtelt a terem érdeklődőkkel. Horányi László színművész üdvözlő szavai után Romanak Etelka, Esztergom Város Polgármestere mondott köszöntőt. Beszéde bevezetőjében felidézte az ünnep eredetét, majd Babits Mihály művészetére és életére emlékezett. Utalt rá, hogy a költő mélységesen átérezte Esztergom sorsát, majd idézte Babits szavait: „Író vagyok, a szellem embere. Az én szolgálatom: megőrizni nemzetem legtisztább erkölcsi hagyományait, s nem engedni, hogy az igazság szelleme elavuljon.” Gondolatait ezekkel a szavakkal zárta a polgármester asszony: „A kultúra és a hit óvja értékeinket és készíti elő a jövőt.”
A köszöntő után Babits Mihály: Jónás könyve című verses művének újszerű, színpadi változatát láthatta a közönség. Az alkotás A próféta magányossága címmel monodrámaként került bemutatásra Ács Tamás, a soproni Petőfi Színház művészének előadásában. A koreográfiát Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője készítette. Az elbeszélő költemény az Ószövetség egyik legismertebb történetét gondolja újra, amellyel ma is időszerű kérdéseket vet fel. A költő felelősségét vizsgálja, hogy mit tehet, illetve mit kell tennie akkor, amikor azt tapasztalja, hogy a világ erkölcsileg leromlott, végveszélybe sodródik.
Az előadást követően dr. Sipos Lajos professzor Babits Mihály: Szent István városa című esszéjét elemezte, amely szerepel a „…kinyúlhat égig a lélek…” című ünnepi kiadványban. Ez a kötet Babits Mihály esztergomi vonatkozású verseiből és esszéiből készült összeállítás. A költőóriás írása a Magyar Rádióban hangzott el 1938. augusztus 15-én, a Pesti Naplóban 1938. szeptember 4-én volt olvasható. A szeretet és a csodálat hangján szól városunkról, felidézve „Esztergom eltűnt múltjának rétegeit”. Gondolatait így zárja: „A szellem azonban, mely belőle árad, pontosan az a szellem, aminek Szent István nyitott kaput ebbe az országba. Az európai kultúra és keresztény egység szelleme.” (Megjegyzés: Milyen jó lenne, ha ezt városunk vezetői és polgárai is gondolnák, és erre büszkék lennének. Nem lenne gond Esztergom jövőképével.)
Esztergom Város Önkormányzata idén, a magyar kultúra napjára reprezentatív irodalmi kiadvánnyal jelentkezett. A „…kinyúlhat égig a lélek…” című ünnepi kiadványban Babits Mihály esztergomi vonatkozású versei és esszéi mellett korabeli fotókat és képzőművészeti alkotásokat is találunk. „Szent István városának a költőre gyakorolt hatását őrzi e emlékkönyv, amely egyben jelképe annak, hogy Babits gondolatai ma is át- és átjárják Esztergomot” (Részlet az Előszóból) A könyvet Téglás János tanár, Babits-kutató mutatta be. A kötetet precíz forrás- és jegyzetanyag egészíti ki, amelynek alapján valamennyi alkotás beazonosítható. A befejező részben irodalomtörténészek, költők és írók véleményét olvashatjuk a Babits-könyvről. A szerkesztő G. Tóth Franciska – az MNM Babits Mihály Emlékházának irodalmi muzeológusa – betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A könyvvel kapcsolatos gondolatait Horányi László tolmácsolta a jelenlévőknek. A kiadvány magas színvonalon közvetíti Babits költészetét. Értékét fokozza a tervező tipográfus, Szeder Balázs Péter művészi munkája. A könyv megvásárolható a helyi Babits Könyvesboltban.
A magyar kultúra napjával kapcsolatos rendezvények, megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének. Ismerjük meg a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, hogy továbbadhassuk a felnövekvő nemzedéknek!

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor